Rekisteriseloste

Tietosuoja ja Rekisteriseloste / Lehdon Liikenne Oy

Yksilön tietosuoja on meille tärkeä ja sitoudumme kunnioittamaan sitä. Käsittelemme henkilötietoja vastuullisesti henkilötietolain asettamissa puitteissa. Pyydämme henkilötietoja vain omaa asiakasrekisteriämme varten, emme luovuta tietoja ulkopuolisille ilman lupaa.

Yhteystiedot:
Lehdon Liikenne Oy
Hausjärventie 8
14200 Turenki

Sähköposti: myynti(at)lehdonliikenne.fi
www.lehdonliikenne.fi

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Lehdon Liikenne Oy
Hausjärventie 8
14200 Turenki
Sähköposti myynti(at)lehdonliikenne.fi
Y-tunnus 0300343-4

2. Rekisteriasioista vastaa
Lehdon Liikenne Oy
myynti(at)lehdonliikenne.fi

3. Rekisterin nimi
Lehdon Liikenne -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä Lehdon Liikenne Oy:n palveluiden/tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin, kehittämiseen ja tilausten toimittamiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Rekisterin tietoja käytetään omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköisesti osoitteeseen myynti(at)lehdonliikenne.fi

Rekisteri pitää sisällään
– Lehdon Liikenne -asiakasrekisteri

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää osittain tai kokonaan seuraavia tietoja:
– Asiakkaan etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Postiosoite
– Puhelinnumero
– Tiedot käsitellyistä tilauksista
– Kiinnostuksen kohteet
– Tilausten seurantatiedot
– Asiakasnumero

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaan palveluihin rekisteröityessä syöttämät tiedot sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa palvelua tai tuotetta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta. Asiakkaan ostaessa jonkin Lehdon Liikenne Oy:n yhteistyökumppanin tuotetta tai palvelua, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa ostoon tarvittavat tiedot yhteistyökumppanille. Asiakas saa halutessaan yhteystiedot kyseisestä yrityksestä ja heidän rekisteriselosteestaan.

8. Tietojen säilyttäminen
Rekisterinpitäjä säilyttää kohdassa 5 mainittuja tietoja toistaiseksi. Tietoja voidaan poistaa kohdan 10 mukaan.

9. Tietojen tarkastaminen ja muuttaminen
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä löytyvät tiedot milloin tahansa. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet asiakastiedot rekisterinpitäjälle. Tarkastukset ja muutokset sähköpostilla myynti(at)lehdonliikenne.fi

10. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms. tai rekisterissä olevan henkilön tiedot osoittautuvat vanhentuneiksi. Tiedot voidaan poistaa rekisteristä välittömästi asiakkaan omasta pyynnöstä. Tietojen poistaminen edellyttää kirjallisen pyynnön osoitteeseen myynti(at)lehdonliikenne.fi. Tiedot on poistettu, kun asiakas saa asiasta vahvistuksen sähköpostiinsa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin. Tietoihin pääsy edellyttää salasanan ja käyttäjätunnuksen antamista. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojastamme, vastaamme mielellämme kysymyksiisi sähköpostitse osoitteessa myynti(at)lehdonliikenne.fi